Momenteel is er een verschuiving naar recreatieve drugs, waarbij gebruikers zeer weinig psychedelica (zoals paddo’s) innemen. Het doel is om de geestelijke gezondheid te verbeteren en het welzijn te bevorderen.

Bij het horen van paddo’s denk je misschien aan trippy visuals en levendige kleuren en hallucinaties. Onderzoek wijst echter aan dat er zich ook andere effecten plaatsvinden. Zo kan ook de geestelijke gezondheid verbeteren wanneer er psychedelica worden ingenomen. Zelfs de kleinste dosis is genoeg om de voordelen te ervaren. 

Er zijn verschillende voordelen voor de geestelijke gezondheid die men kan krijgen van microdosering van psychedelica, zonder te hallucineren. Toch is het ook mogelijk om nadelige bijwerkingen te ervaren tijdens het microdoseren. Lees er hieronder meer over. 

Full-Dose Psychedelica en de voordelen

Er zijn inmiddels veel bronnen die psychedelica in verband brengen met verschillende heilzame effecten. Toch leidt het verbod op psychedelische stoffen in verschillende delen van de wereld tot een pauze in het psychedelisch onderzoek.

Modern onderzoek naar deze stoffen heeft echter het potentieel van psilocybine en LSD aan het licht gebracht, vooral bij de behandeling van tabaks- en alcoholverslaving, angsten, suicidale neigingen en depressies. Onderzoeken naar MDMA hebben ook aangetoond dat het een effectieve behandeling is voor posttraumatische stressstoornis.

Hoewel psychedelica in volledige dosering veel voordelen bieden, vooral bij chronische psychiatrische aandoeningen zoals PTSS, depressie en angst, zijn lagere doseringen nog steeds te prefereren voor gebruik bij mildere geestelijke gezondheidsproblemen.

Het is belangrijk om te weten dat er verschillende uitdagingen zijn verbonden aan het gebruik van psychedelica in een hoge dosis. Hoewel de hoge potentiële voordelen en lage fysiologische risico’s veelbelovend zijn, zijn er veel psychologische risico’s verbonden aan full-dose ervaringen.

Er zijn verschillende bijwerkingen verbonden aan het gebruik van psilocybine, vooral in hoge doses. Soms kunnen deze effecten levensbedreigend zijn. De meest voorkomende bijwerking van het gebruik van een hoge dosis psilocybine is hoofdpijn met vertraagde werking. Andere bijwerkingen zijn fysiologisch ongemak en angst.

Deze mogelijke bijwerkingen kunnen allemaal worden beperkt, omdat er veel voorgestelde richtlijnen zijn voor het gebruik van psychedelische stoffen. Bij microdosering is de intensiteit van de ervaring niet gelijk aan die van het gebruik van een volledige dosis, en zullen de mogelijke bijwerkingen minder snel optreden.

De effecten die optreden bij voldosering kunnen echter ook optreden, zelfs bij de lage doses die bij microdosering worden gebruikt, maar in mindere mate. Studies over microdosering zijn nog aan de gang, en er zijn slechts enkele recente onderzoekswerkzaamheden verricht om microdosering beter te begrijpen.

Wat is microdosering?

De term Microdosering wordt gebruikt als je het hebt over het gebruik van psychoactieve stoffen in lage doses. De dosis is laag vergeleken met de hoeveelheden die nodig zijn voor recreatieve doeleinden. Dit is om ervoor te zorgen dat de nadelige effecten van de stoffen niet sterk worden gevoeld, zodat de zintuigen niet worden aangetast.

Naast psilocybine zijn andere stoffen om te microdoseren MDMA, LSD, en andere psychedelica.

Microdoseren houdt in dat je slechts 1/10e tot 1/20e van een recreatieve dosis neemt om emotionele processen, welzijn, en het verbeteren van cognitieve functies te verbeteren. Bijvoorbeeld, de recreatieve dosis van gedroogde en goed geconserveerde Psilocybe cubensis paddestoelen is ongeveer 5 gram. De hoeveelheid om te microdoseren is dus 0,0001g, wat een minuscule hoeveelheid is.

Hoe te Microdoseren

Microdoseren gebeurt op basis van het Fadiman-protocol, waarbij je op de eerste dag doseert, op de tweede dag van de effecten geniet, en op de derde dag geen merkbaar effect meer hebt van de stof.

De volgende keer dat je doseert is op de vierde dag, en de cyclus wordt gedurende 30 dagen herhaald. Dit is een ideale strategie, omdat het je genoeg tijd geeft om te begrijpen hoe de stof op je lichaam inwerkt en het effect ervan nog meer te waarderen.

Een andere strategie is het Stamets-protocol, en voor dit protocol vindt u microdosis voor vier opeenvolgende dagen en ga dan uit voor nog eens drie dagen.

De stoffen worden voornamelijk ‘s morgens ingenomen, met een lichte snack, of op een lege maag voor beide protocollen.

Er zijn een paar dingen te overwegen alvorens te microdoseren. Ten eerste moet je zeker zijn van de veiligheid en de legaliteit in jouw regio. Het is bijvoorbeeld illegaal om psilocybine paddestoelen te bezitten en te gebruiken in de Verenigde Staten. Als je psychedelica legaal en veilig wilt gebruiken, kun je een van de volgende dingen overwegen:

 • Deelnemen aan een klinisch onderzoek in de Verenigde Staten
 • Reizen naar een regio waar het legaal is om psychedelica te bezitten en gebruiken
 • Begeleide psychotherapie volgen met de hulp van een getrainde professional en in een gebied waar het legaal is.

Potentiële voordelen van microdosering zoals blijkt uit verschillende studies.

Er wordt veel onderzoek gedaan om microdosering en de potentiële voordelen ervan volledig te begrijpen. Dit onderzoek toont verschillende lange- en korte termijn voordelen van microdosering van psychedelica zoals psilocybine.

Een studie van Kim P C Kuypers in 2020 naar “The Therapeutic Potential of Microdosing Psychedelics in Depression” suggereert dat 1 tot 3mg psilocybine en LSD verschillende cognitieve processen kan verbeteren. Voorbeelden van deze processen zijn:

 • Verminderd repetitief denken (ruminatie)
 • Emotionele reacties
 • Convergent denken
 • Gevoel van tijd
 • Afwijkend of creatief denken
 

In een ander onderzoek over “Microdosing Psychedelics: Motivations, Subjective Effects and Harm reduction”, dat ook in 2020 werd uitgevoerd, werden mensen met psychedelische ervaring als deelnemers gebruikt. De resultaten suggereerden verschillende kortetermijnvoordelen van microdosering, waaronder:

 • Verminderde angst
 • Verhoogde verbondenheid met de omgeving en andere mensen
 • Verbeterde stemming
 

Een aparte analyse uitgevoerd in 2020 op “Psychedelic Microdosing: A Subreddit Analysis” leverde bewijs van verschillende zelfgerapporteerde ervaringen met het microdoseren van psychedelica, en de resultaten toonden vergelijkbare voordelen, waaronder:

 • Verbeterde gewoontes
 • Een boost in creativiteit
 • Verbeterde relaties en sociale interacties
 • Verbeterde levenshouding en stemming
 • Verbeterd zelfinzicht
 • Verbeterd gezond gedrag
 • Verminderde depressie
 • Verminderde angst
 • Verhoogde mindfulness
 • Reduced repetitive thinking (rumination)
 • Emotional responses
 • Convergent thinking
 • Sense of time
 • Divergent or creative thinking

Microdosering voor verschillende mentale gezondheidsaandoeningen

Hoewel er slechts enkele studies zijn over microdosering, suggereert het momenteel beschikbare onderzoek dat het verlichting biedt voor mensen met depressie en angst; het voornaamste punt van zorg is echter of er placebo-effecten optreden na het gebruik van paddenstoelen.

Hier is wat recente studies suggereren:

 • Een studie uit 2019 leverde bewijs om aan te tonen dat de afgeleide positieve veranderingen meer waren dan  placebo.
 • Een studie uit 2021 gaf bewijs om te suggereren dat microdosering mogelijk slechter is dan het placebo effect.
 • In een andere studie uit 2021 werd geen placebo controlegroep gebruikt. Toch bleek uit de studie dat de opgemerkte verbeteringen vooral voortkwamen uit specifieke verwachtingen en percepties. Dit zou erop wijzen dat de voordelen van microdosering alleen op individuele verwachtingen waren gebaseerd. 
 

Of het verkregen effect nu een placebo-effect is of een gevolg van verwachtingen is onduidelijk. Wel hebben veel mensen aanzienlijke verlichting van klachten, zij het geestelijk of lichamelijk, gemeld na het microdoseren van psilocybine.

Belangrijke overwegingen vóór microdosering

Er zijn bewijzen dat het lichaam kleine doses psychedelica tolereert, en dat ze weinig of geen effect hebben op het lichaam, zoals blijkt uit verschillende studies en onderzoeken. Er zijn echter nog steeds een paar risico’s verbonden aan microdosering, en het is essentieel om deze potentiële risico’s te kennen.

Volgens de studie van 2020 ondervonden enkele deelnemers enkele nadelige effecten van de stof die ze microdoseerden. Effecten zoals verhoogde angst en een cyclisch patroon tussen euforische en depressieve stemmingen waren de meest voorkomende bijwerkingen die werden gemeld.

Als je van plan bent om microdosering te proberen, moet je deze mogelijkheid overwegen en uit voorzorg schadebeperkende strategieën proberen.

Moeilijkheden met doseren

Als u besluit te microdoseren, moet u op uw instelling en dosering letten. Plantaardige medicijnen zijn niet zoals Tylenol, en doseringen zijn over het algemeen verschillend voor verschillende stoffen. Daarom moet je voorzichtig zijn, zodat je niet een beetje te veel neemt van de stof die je microdoseert.

Legaliteit

Een ander belangrijk punt om te overwegen voordat je gaat microdoseren is de legaliteit binnen de regio waar je woont. Psychedelica zijn niet helemaal legaal, en in de Verenigde Staten is psilocybine illegaal, zoals eerder genoemd. Je wilt geen boete krijgen, gearresteerd worden, in de gevangenis belanden of je werk verliezen vanwege psilocybine. Vergeet niet dat je microdosering gebruikt om je geestelijke gezondheid te verbeteren, en elk van deze gebeurtenissen zou datgene wat je probeert te bereiken kunnen veranderen.

Nadelen

Zoals eerder vermeld, zijn er enkele risico’s verbonden aan microdosering, naast de mogelijke negatieve bijwerkingen die u kunt ondervinden. Deze negatieve bijwerkingen zijn onder andere de volgende:

 • Verhoogde hunkering naar hogere doses om sneller van de voordelen te kunnen genieten. Dit komt vaak voor bij mensen met een autisme spectrum stoornis
 • Verhoogde angst
 • Visuele vervormingen, vooral bij kleurenblinden
 • Verhoogd lichamelijk ongemak
 

Het is vermeldenswaard dat, ook al bestaan deze bijwerkingen, er een paar manieren zijn om ze te verminderen. Om lichamelijk ongemak of angst te minimaliseren, kun je proberen te oefenen, te stretchen, of te bewegen direct na de microdosering. Als alternatief kun je je creativiteit en focus verhogen door te mediteren na microdosering.

 

 

Mini Mexicana Truffles psilocybin

If you aren't microdosing, you are operating at a disadvantage.

Find out why.