Er zijn verschillende planten en verbindingen die hallucinaties kunnen opwekken. Tegenwoordig gebruiken mensen deze stoffen bij de behandeling van verschillende geestelijke gezondheidsproblemen zoals PTSD en depressie. Veel artsen gebruiken deze stoffen in verschillende vormen. Mescaline (peyote), LSD en psilocybine paddestoelen zijn de meest gebruikte voor psychedelische therapie.

Verschillende onderzoeken ondersteunen de potentie van deze psychedelica, vooral bij het verlichten van symptomen van psychische aandoeningen. Het  onderzoek naar psychedelica bij de behandeling van psychische aandoeningen is echter nog nieuw. Het is nog steeds onduidelijk hoe psychedelica werken.

Sommige onderzoekers geloven dat deze stoffen de neurotransmitters in de hersenen veranderen om nieuwere perspectieven in mensen op te wekken. Andere onderzoekers denken dat het gaat via een toename van de suggestibiliteit na inname van deze psychedelica. Het resultaat hiervan is ook een toename van de mentale prestaties.

Er valt nog veel te leren over psychedelische therapie. Lees daarom deze review verder om meer te weten te komen over het mogelijke nut ervan voor verschillende psychische aandoeningen.

psychedelische therapie voor geestelijke gezondheid

Wat is psychedelische therapie

Het is een vorm van therapie die zich richt op het gebruik van psychedelische plantverbindingen met hallucinogene potenties. Deze verbindingen zijn psilocybine en LSD, die helpen bij de behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen.

Artsen schrijven deze stoffen meestal alleen voor of soms in combinatie met andere stoffen. Ongeacht hoe de arts ze voorschrijft, het doel is om de algehele geestelijke gezondheid te verbeteren.

Hoe werkt psychedelische therapie?

De conventionele medicijnen voor de behandeling van psychische aandoeningen werken niet snel of werken alleen wanneer de patiënt ze
inneemt. Integendeel, uit onderzoek blijkt dat psychedelische therapie een snelle verbetering biedt, zelfs na een enkele dosis.

Onderzoekers begrijpen het exacte werkingsmechanisme echter nog niet volledig. Hier zijn enkele van de mogelijke manieren waarop psychedelische therapie kan werken:

 • Neurotransmitter Veranderingen: Psychedelische stoffen kunnen inwerken op de neurotransmitters van de hersenen om de stemming te verbeteren of het gedrag van de hersenen te veranderen.
 • Psychedelische of Mystieke Ervaring: Psychedelische stoffen hebben de potentie om mensen zich anders te laten gedragen of anders te laten denken.
 • Verhoogde beïnvloedbaarheid: Personen die psychedelische verbindingen gebruiken zijn eerder geneigd suggestief te zijn.

Soorten drugs voor psychedelische therapie

Er zijn veel mogelijkheden voor psychedelische therapie, waarvan psilocybine (een stof in paddo’s) de meest voorkomende is. Andere opties zijn:

 • MDMA
 • LSD
 • Mescaline
 • DMT
 

Er zijn ook verschillende soorten psychedelische therapie, ook al blijft het een experimentele vorm van behandeling.

De verschillende soorten zijn:

 • Begeleide therapie leert een persoon te genieten van de therapeutische voordelen van psychedelische “high”.
 • Psychedelica alleen: een persoon neemt alleen een psychedelische drug zonder hulpstof
 • Drugsondersteunde therapie: een persoon neemt psychedelische drugs met hulpstoffen.

Therapeutische voordelen van psychedelische therapie

Hier is een overzicht van enkele van de potentiële gezondheidsvoordelen van het gebruik van psychedelische therapie voor verschillende psychische aandoeningen:

Depressie en Angst

Ander onderzoek toont aan dat psychedelische therapie effectief is bij depressie en angst. Deze onderzoeken ondersteunen ook dat psychedelische therapie de symptomen van beide aandoeningen verlicht.

Maar wat heeft onderzoek te zeggen over deze therapeutische voordelen van psychedelische therapie?

 • 2020 review: Meer dan 20 onderzoeken uit het verleden naar psychedelische drugs en therapie voor depressie en angst. De review laat zien dat meer dan 65%
  van de beschikbare studies aantonen dat psychedelica angst kunnen verminderen. Hoewel er maar een paar van deze onderzoeken waren, hadden de meeste gebreken in hun methodologie.
 • 2021 studie: Meer dan 160 mensen die beweerden verschillende psychedelische ervaringen te hebben. Volgens deze deelnemers was er een significante afname in stress, angst en depressie symptomen. Deze verbetering was na het nemen van een psychedelische stof. De studie suggereert ook dat de deelnemers minder vaak piekerden en meer medeleven hadden. Een gemeenschappelijk punt met de twee studies is dat ze voornamelijk gebaseerd waren op zelfrapportage. Daarom  zijn deze bevindingen niet voldoende om te concluderen dat psychedelische ervaringen geestelijke gezondheidstoestanden kunnen verbeteren. De studies  ondersteunen alleen een mechanisme van verbetering van de geestelijke gezondheid via vermindering van negatieve symptomen.

Terminale Ziekten

Het is al eng om een ernstige diagnose te krijgen, en het wordt nog erger als zo iemand ook nog eens angstig is. Een paar onderzoeken tonen aan dat psychedelische therapie depressie en angst als gevolg van angst voor de dood door de ernstige diagnose kan verminderen.

Hier zijn de verschillende rapporten van eerder onderzoek:

 • Een studie bij ongeveer 30 kankerpatiënten met depressie of angst: Psilocybine was behulpzaam bij het verminderen van het gevoel van kankergerelateerde hopeloosheid, angst en bezorgdheid. De effecten waren onmiddellijk, en de verbetering was constant, zelfs na zes maanden psychedelische therapie.
 • Een andere soortgelijke studie onder meer dan 50 kankerpatiënten had soortgelijke resultaten. Het doel van de studie was om een placebo of psilocybine toe te dienen aan deze patiënten en de effecten van beide stoffen te noteren. Er was een significante verbetering in relaties en stemming voor de psilocybine groep. Er waren beweringen van deelnemers aan de twee studies, en deze gingen voornamelijk over een spiritualistische of mystieke ervaring. Dit ondersteunt verder de rol van mystieke ervaringen in psychedelische therapie.

Post-Traumatische Stress Stoornis (PTSS)

Er zijn gemengde resultaten van onderzoek naar beweringen dat psychedelische drugs de gevolgen van trauma’s kunnen verlichten.

 • 2020 systematisch onderzoek: De review betrof vijf ketamine studies en vier MDMA studies over trauma behandeling. Er was weinig bewijs om het effect van ketamine alleen te ondersteunen, maar hoger in therapie met ketamine en psychotherapie. De onderzoekers konden echter wel bewijs leveren voor de effectiviteit van MDMA.
 • 2020 studie: De studie was vooral gericht op homoseksuele mannelijke overlevenden met een humeurig gevoel na de AIDS pandemie. Na toediening van psilocybine aan deze deelnemers was er een significante verbetering in hun negatieve symptomen.

Verslaving

Er zijn verschillende onderzoeksbeweringen die suggereren dat psychedelische therapie kan helpen om de symptomen van verslaving te verlichten. De beweringen ondersteunen de behandeling van verslaving en de behandeling van depressie bij verslaafden. Dit komt omdat het verbeteren van andere geestelijke gezondheidssymptomen het voor mensen makkelijker kan maken om te stoppen met het misbruiken van middelen.

In een proof-of-concept studie bestond de behandelingsaanpak voor slachtoffers van alcoholverslaving uit psychotherapie, samen met psilocybine. Na een paar weken van deze therapie was er een aanzienlijke verbetering, omdat de deelnemers niet meer veel dronken.

Een andere studie ondersteunt ook dat psilocybine de mogelijkheid heeft om verslaafden te helpen bij het stoppen met roken. Het onderzoek had betrekking op 15
vrijwilligers, waarvan het nemen van psilocybine naast verschillende cognitieve gedragstherapieën hielp, en zij konden gemakkelijk stoppen met roken.

Obsessief-compulsieve stoornis (OCD)

Hoewel er maar weinig studies zijn naar de effecten van psychedelische therapie op OCD, gaf een studie uit 2016 waarin de werkzaamheid, verdraagbaarheid en veiligheid van psilocybine bij patiënten met OCD werd onderzocht veelbelovende resultaten. De deelnemers aan deze studie hadden allemaal een significante vermindering van hun OCD-symptomen na het nemen van psilocybine.

Hoewel er verder onderzoek nodig is om deze claim te verifiëren, toont het momenteel beschikbare bewijs aan dat patiënten met OCD baat kunnen hebben bij psychedelische therapie.

Eetstoornissen

Er is ook bewijs dat psychedelische therapie de symptomen van eetstoornissen kan verbeteren. Een systematische review van verschillende rapporten over psychedelische therapie bij eetstoornissen laat zien dat de deelnemers geïnspireerd werden om meer te eten en gezonde gewoontes te omarmen.

Een fascinerend feit is dat veel mensen met de ene of de andere eetstoornis ook symptomen hebben van psychische stoornissen, maar psychedelische therapie kan deze symptomen verbeteren.

Potentiële risico’s

Er zijn ook studies die aantonen dat psychedelische therapie een aanzienlijke verandering in het bewustzijnsniveau kan teweegbrengen, wat verschillende bijwerkingen kan hebben. De mogelijke bijwerkingen kunnen de volgende zijn:

 • Cardiovasculaire problemen: Rapporten van verschillende onderzoeken tonen ook aan dat deze psychedelica een verhoging van de bloeddruk kunnen veroorzaken. Dit is misschien geen goede zaak voor mensen met hartkwalen of een geschiedenis van hartkwalen.
 • Angst: Er is ook bewijs dat suggereert dat mensen die psychedelica nemen de neiging hebben om dingen te hallucineren die hen angst aanjagen. In sommige gevallen gaan ze geloven dat ze zullen sterven, en daarmee is er een grotere kans op trauma.
 • Psychose: Er is ook een potentieel voor deze psychedelica om psychose te veroorzaken bij mensen die ze overmatig innemen.
 

Ondanks deze potentiële risico’s zijn er in verschillende onderzoeken geen bijwerkingen gevonden, wat aantoont dat psychedelica effectief verschillende stoornissen kunnen verbeteren zonder negatieve gevolgen achter te laten.

Conclusie

Er zijn verschillende voordelen van psychedelische therapie met verder onderzoek bewijs. Deze voordelen zijn meestal onmiddellijk en bieden aanzienlijke psychologische veranderingen. Onderzoek suggereert ook dat deze psychologische veranderingen een tijdje kunnen aanhouden, wat uitstekend is voor mensen met psychische aandoeningen.

De positieve kant is dat de belangstelling voor psychedelische therapie toeneemt. Er is meer onderzoek, en psychedelica worden tegenwoordig gemakkelijk toegankelijk.

Er is veel te leren, maar wij bieden verschillende manieren om de juiste informatie te krijgen.

[offering-list]